Projenin Amacı

  Proje ile katılımcıların; dünyanın/doğanın bilimini öğrenerek yaşamlarını bu doğrultuda sürdürmeleri, yeryüzünde hayatı mümkün kılan doğal süreçleri anlamaları, doğaya yönelik olumlu tutum, değer ve anlayış geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
  Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki özel amaçlara ulaşılmaya çalışılacaktır.

  • Katılımcıların yaparak yaşayarak doğayı deneyimlemelerini sağlamak,
  • Ekoloji ve doğa eğitimi konusunda farkındalık yaratmak,
  •  Yaşanılan çevreyi tanıyarak doğayı korumaya yönelik bilinçli bir bakış açısı geliştirmek,
  • Ekosistemlerin işleyişi ve insanların bu ekosistem üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri konusunda farkındalığı geliştirmek,
  • Doğa – insan – toplum ilişkileri ve bu ilişkilerde yaşanan problemleri anlama ve çözüm üretme becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak,
  • Doğanın dilini anlayarak doğaya karşı olumlu tutumlar geliştirmesinin sağlanmak,
  • Biyoçeşitlilik konusunda farkındalık yaratmak,
  • Ekolojik dengeyi koruma ve sürdürülebilir bir çevre için yaşam bilinci geliştirmelerini sağlamak.

  Yazdır